آخرین اخبار

زواره درحال حاضر برگر فته از کتاب سلسله انساب سادات حسنی وطباطبایی ایران ( محمد علی عظیمیان زواره )

زواره درحال حاضر
برگر فته از کتاب سلسله انساب سادات حسنی وطباطبایی ایران ( محمد علی عظیمیان زواره )
براساس آخرین تقسیمات کشوری سال ۱۳۹۰هجری شمسی استان اصفهان متشکل از۵۱ بخش بوده،زواره ازپهناورترین بخشهای مستقل استان اصفهان بشمار می رود و به مدینه السادات ایران مشهور است.
وآن کهن دیاریست گرانقدر وهموار،باوسعت ( ۶۴۹۹ هزار)شش هزاروچهارصدونودونه کیلومترمربع متشکل ازیک شهر، به نام زواره( مرکزبخش)و دو دهستان به نام دهستان ریگستان به مرکزیت (روستای تلک آباد)ودهستان سفلی به مرکزیت (روستــای شهرآب)ویکصـدوشصت وچهار(۱۶۴) روستا ومزرعه می باشد.
ازنزدیک ترین روستاهای دهستان سفلی به مرکز بخش زواره روستای درباغ می باشدکه درفاصله۸کیلومتری
جنوب شرقی زواره قراردارد،وازدورترین روستاهادراین دهستان روستای گِلشکنان وکهیازمی باشدکه درفاصله۷۰ کیلومتری شرقی زواره قرارگرفته است، وازنزدیک ترین روستاهای دهستان ریگستان به زواره روستای تلک آباد می باشد که درفاصله ۳ کیلومتری غرب زواره واقع شده،واز دورترین روستاهای این دهستان روستای سهامیه، امیدیه ودشت آزادگان می باشدکه در۱۸کیلومتری غرب زواره قراردارد.
زواره همچون گنجی آرمیده دردامنه جنوبی کویرمرکزی ودر (۱۲۰کیلومتری)شمال شرقی اصفهان است، وازلحاظ تعیین حدود سیاسی، طبق تصویب نامه هئیت وزیران که درسال ۱۳۷۳هجری شمسی به عنوان بخش تصویب، ودر دی ماه ۱۳۷۴هجری شمسی(آقای علیرضا خامسی پور) اولین بخشدار آن منصوب گردید.
بخش زواره ازطرف غرب به شهرمهاباد (اردستان-اصفهان)، ازشرق به نائین وانارک، وازسمت شمال به کویرمرکزی
(گرمسار)ازجنوب به شهراردستان پهلومی زند،که توسط آخرین تپه های ماهوره های کوهستانی که مردم زواره به آن گِل سرخه می گویند
که مظهر قنوات چهارهزار ساله زواره ومحل چراگاه دام مردم این دیارمی باشد، از همسایه مجاور اردستان متمایز می شود.ودرقدیمی ترین سندکهن کشورکه مربوط به وقف نامه احمد بن رستم مطیار قرشی است وبا گذشت یکهزارو صدوهیجده سال ازآن سند ماندگار،خاطره نیاکان مردم زواره را برای همیشه زنده وجاودان داشته است،
ودراین سند معتبر وتاریخی کشورمحدوده شهر زواره (مرکزبخش)را ازطرف شمال به قریه بهشت آباد،ازشرق به مزرعه نوگ آباد ومزدآباد، ازغرب به قریه شیرجرد وازجنوب به قریه (بروجرد مهره ) اعلام نموده است.
بخش زواره متشکل از دودهستان ویکصدوشصت و چهار روستا ومزرعه می باشد.دهستانهای آن عبارتنداز :
الف: دهستان ریگستان زواره بامساحت ۵/۴۸۷۵کیلومتر،به مرکزیت روستای (تلک آباد)شامل روستاهای امیران ،کچو رستاق،چهارمیل، اسلام آباد، گلزارمحمد، طرح شهیدرجائی، احمد آباد، گلستان مهدی، تجره، حسین آباد مشهوربه (محمد تقی خانعرب عامری زواره)سهامیه،سیدآباد،امیدیه ،دشت آزادگان، یافت آباد، باقرآباد، دهنو، علی آبادمنصوریه، معین آباد، جعفرآباد، کریم آباد،نیرآباد، حسین آباد ، حبیب آباد، امیر آباد ،جهان آباد، سعادت آباد،حاجی آبادو خالق آباد،
ب: دهستان سفلی زواره بامساحت۷۵/۱۰۲۲کیلومتر،به مرکزیت روستای(شهرآب)شامل روستاهای،تل آباد، درباغ، سلطان آباد،مهرآباد،مزدآباد،کهیاز، گلشکنان، مهر آبادو، فازن، سهرویه،درقه، دچان، دولت آباد، ذاغل، سرهنگ آباد،سیانک، رحمت آباد،رشیدآباد، صاحب آباد،علی آباد، چنار، منظریه،عشق آباد، اکبرآباد،علی آباد، برکی، ماریکو، بیدون،حیدرآباد ودیگرمزارع ومکانهای مستقل که درلابلای روستاهای یادشده قرارگرفته است.
آب وهوای زواره بلحاظ قرار گرفتن درحاشیه کویرکه شامل شهر زواره ودهستان ریگستان می شود، گرم وخشک می باشد ودهستان سفلی این بخش چون دردامنه کوه های نواحی مرکزی ،درادامه رشته کوه کرکس قرار گرفته دار ای آب وهوای معتدل است.
واژه مسمی زواره در اشتراک چندین نقاط می باشدکه عبارتنداز:
ا- زواره درکشورلیبی
۲-زواره ور، روستایی درشهرستان پیشوا، با جمعیتی ۲۰۰۰نفر ، اکثریت مردم این روستا ازسادات طباطبایی زواره می باشند که طی دویست سال پیش راهی این روستا شده اند.
۳-زواره بیددرتهران
۴-زواره کوه، درکرمانشاه
وزواره دراستان اصفهان که با پسوند( زواره سلجوقی، زواره اصفهان وزواره کاشان)رقم خورده وآن مأمنی است ریشه دار باشیعیان شریف ومومنان وخاندان های عفیفش،که ازدیربازخاستگاه تشیّع بوده وهست.
یکی ازواقعیتهای افتخارآمیزی که مردم زواره اصفهان به تاریخ پرمهر کشورعزیزشان ایران اسلامی دارند،این است که زواره نه تنهازادگاه مرزبانان کویرورزم آفرینان دوران هشت سال دفاع مقدس بوده،بلکه بستر هموار
این دیارکهن کویری،پویندگان علم وادب ومعرفت وصاحبان کمال ومفاخری چون سید ابوالحسن محمد طباطبایی معروف به شاعرزواره اصفهانی وفرزندش سیدشهاب الدین علی طباطبایی معروف به (ابوالحسین)

Share Button

درباره همشهری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme