آخرین اخبار

معرفی آبادی های دارای سکنه منطقه از جمله بخش زواره

۱ـ احمد آباد ۲ـ اشكستان ۳ـ ايستگاه راه آهن شهراب ۴ـ باقرآباد ۵ـ بهبدان ۶ـ تورزنچه ۷ـ جعفر آباد ۸ـ جليل آباد ۹ـ چنارچه ۱۰ـ حبيب آباد ۱۱ـ حجت آباد ۱۲ـ حسن آباد ۱۳ـ حسين آبادچي ۱۴ـ حسين آبادسيانك ۱۵ـ حيدرآباد ۱۶ـ خاني آباد ۱۷ـ خرونداب ۱۸ـ ده ميرزا ۱۹ـرشت آباد ۲۰ـ زرعه ۲۱ـ سرخ چشمه ۲۲ـ سهرابيه ۲۳ـ سيانك بالا ۲۴ـ سيل سفيد ۲۵ـ شاهين چي ۲۶ـ صدر آباد ۲۷ـ عباس آباد ۲۸ـ عزيز آباد ۲۹ـ عسگرآباد ۳۰ـ علي آباد گلشكنان ۳۱ـ فرح آباد ۳۲ـ فيروز آباد ۳۳ـ كله چشمه ۳۴ـ گزنون ۳۵ـ گلستان ۳۶ـ گلستان محمد ۳۷ـ گلستان مفتح ۳۸ـ گلستان مهدي ۳۹ـ ماركو ۴۰ـ محمد كريم ۴۱ـ مزرعه آقامير ۴۲ـ مزرعه حسينيه ۴۳ـ مزرعه سپيدچه ۴۴ـ مزرعه صولت آباد ۴۵ـ مزرعه كريم آباد ۴۶ـ مزرعه گله سرخه ۴۷ـ مزرعه ناصريه ۴۸ـ مزرعه نيك ۴۹ـ نجف آباد ۵۰ـ نيم ايستگاه راه آهن زواره ۵۱ـ نيم ايستگاه راه آهن دورباط ۵۲ـ نيم ايستگاه راه آهن مهر ۵۳ـ نيمه چو ۵۴ـ هاكاچي ۵۵ـ يحيي آباد .

۳- دهستان ريگستان:

اين دهستان از وسيعترين و بزرگترين دهستان هاي تابعه شهرستان اردستان به شمارمي رود كه قسمت اعظم اراضي آن كويري و غير قابل كشت مي باشد و داراي رسوبات نمكي و باتلاقي است و كوير معروف دق سرخ در محدوده اين دهستان قرار گرفته است و از خصوصيات اين دهستان در شمال منطقه اينكه منابع تامين آبهاي زير زميني بيشتر شور است و از طرف ديگر بيابانها و صحراها خشك اغلب لم يزرع و با كمبود پوشش گياهي ديده مي شود۰
دهستان ريگستان از طرف شمال به بيابان هاي كويري و مركزي ايران و نهايتاً شهرستان گرمسار از استان سمنان ، از طرف مشرق به انارك و نائين، از جنوب به دهستان سفلي و شهر زواره و از مغرب به دهستان گرمسير محدود است۰ موقعيت طبيعي اين دهستان بطور كلي مسطح و جلگه اي و دشت مانند مي باشد و تپه ماهور هاي شني در بعضي از مناطق آن به چشم مي خورد۰ شيب آن ملايم و بطرف كوير مركزي ايران ادامه دارد و قسمتهاي جنوبي آن داراي زمين مستعد كشاورزي بوده ولي نواحي شمالي و شمال شرقي زمين آن بصورت كويري نمايان است كه در سالهاي گذشته با اجراي طرحهاي تثبيت شن نسبت به ايجاد آن اقداماتي صورت پذيرفته است و اراضي قابل ملاحظه اي از اين دهستان زير پوشش درختچه هاي تاغ و گز قرار گرفته است كه در تغيير آب و هوا و جلو گيري از پيش روي كوير تاثير به سزائي در منطقه گذاشته است۰ نوع خاك در اين منطقه با بافت سنگين و نيمه سبك و از نوع شني و رس كويري مي باشد۰
منابع آب اين دهستان از چاههاي عميق تامين مي گردد و اكثراً داراي محدوديت شوري مي باشد۰

آباديهاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:
۱- احمد آباد ۲- اسلام آباد ۳- امير آباد ۴- اميران ۵ – باقر آباد ۶- تجره ۷- تلك آباد ۸- جعفر آباد ۹- جهان آباد ۱۰- حبيب آباد ۱۱- حسين آباد ۱۲- دام پروري لشكر امام حسين ۱۳- ده آباد ۱۴- شركت سلمان اميران ۱۵- شركت كشت و صنعت فجر اصفهان ( چهار ميل ) ۱۶- علي آباد ۱۷- كچو رستاق ۱۸- كريم آباد ۱۹- گلزار محمد ۲۰- گلستان شهيد رجائي ۲۱- گلستان مهدي ۲۲- معين آباد ۲۳- نجف آباد ۲۴- نير آباد ۲۵- هنرستان كشاورزي ۲۲ بهمن ۲۶- يافت آباد
آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :
۱ـ ايستگاه تثبيت شن چهار ميل ۲ـ ايستگاه ثبيت شن رضايي ۳ـ ايستگاه تثبيت شن زواره ۴ـ ايستگاه تجره ۵ـ پارك جنگلي ۶ـ پارك جنگلي شهيد باقري ۷ـ چاه ابوذر ۸ـ چاه احمد حاج كتابي ۹ـ چاه امامزاده شاه مراد ۱۰ـ چاه جليل سلطاني ۱۱ـ چاه خيرآباد ۱۲ـ چاه سلمان ۱۳ـ حاجي آباد ۱۴ـ دشت آزادگان ۱۵ـ دشت انقلاب ۱۶ـ دشت بزرگ ۱۷ـ سعادت آباد ۱۸ـ شركت آهوبره ۱۹ـ شركت پيشتازان انقلاب ۲۰ـ شركت تعاوني كشت و دام بقره ۲۱ـ شركت زاينده رود ۲۲ـ شركت زراعي محبان مهدي ۲۳ـ شركت طلوع قمصر ۲۴ـ شركت كارخانجات بافندگي و تكميل فاستوني ۲۵ـ شركت كشت و دام ابوذر ۲۶ـ شركت كشت و دام زواره ۲۷ـ شركت ميثم اردستان ۲۸ـ شركت هفده شهريور ۲۹ـ طبس لنجان ۳۰ـ عباس آباد ۳۱ـ فيروز آباد ۳۲ـ قطب صنعتي زواره ۳۳ـ قلعه الله آباد ۳۴ـ قلعه مهرابه ۳۵ـ كشتارگاه اردستان ۳۶ـ گروه آزادي ۳۷ـ گروه ستار سبيلان ۳۸ـ گروه شهيد صدوقي كچورستاق ۳۹ـ گروه كشاورزي درباغ ۴۰ـ گروه كشاورزي محمديه ۴۱ـ گروه مالك اشتر ۴۲ـ گروه مختار ۴۳ـ گروه نهضت ۴۴ـ گلستان چمران ۴۵ـ گلستان شهيد بهشتي ۴۶ـ مزدآباد پايين ۴۷ـ منتظرالمهدي كچورستاق ۴۸ـ نيم ايستگاه اميران ۴۹ـ نيم ايستگاه مزدآباد
۴-دهستان گرمسير :

دهستان گرمسير محدود است از شمال به امامزاده شهرستان نطنز ودهستانهاي كويري شهرستان كاشان ، از مشرق به دهستان ريگستان ، از جنوب به دهستان همبرات وشهر اردستان و از مغرب به شهرستان نطنز۰ وضعيت زمين در اين دهستان بصورت دشت و جلگه و مسطح با شيب ملايمي مي باشد و تپه ماهور هاي شني نيز در آن ديده مي شود و عوارض طبيعي در آ ن بچشم نمي خورد ۰ نوع خاك رسي شني با بافت سنگين و نيمه سبك كويري است
دهستان گرمسير داراي آب و هواي خشك و گرم كويري بوده ، ساليانه ميزان بارندگي بطور متوسط بين ۸۵-۷۵ ميليمتر مي باشد۰ درجه حرارت بين ۵ درجه زير صفر تا ۳۸ درجه بالاي صفر تغيير مي يابد و بعلت بارندگي كم و كوير ي بودن منطقه رطوبت و نم نسبي آن بسيار كم است ۰ موقعيت طبيعي منطقه بصورت مراتع كويري بسيار فقير و مراتع قشلاقي است۰ قسمتي از شمال اين دهستان به كوير و شنزار محدود مي شود۰
منابع آب اين دهستان از چاههاي عميق تامين مي گردد و اكثراً داراي محدوديت شوري مي باشد ۰
آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:
۱-اسلام آباد ۲- اميديه ۳- بلهور ۴- جعفر آباد ۵- چاه دام داري ۶- حسن آباد ۷- حيدر آباد ۸- خرم آباد ۹- خشك آباد ۱۰- خوني ۱۱- دشت آزادگان ۱۲- دولت آباد ۱۳- رحمت آباد ۱۴- سرهنگچه ۱۵- سريجهن ۱۶- سهاميه ۱۷- شمس آباد ۱۸ – شهرك انقلاب ۱۹- صاحب الزمان ۲۰- علي آباد سردار ۲۱- كسوج ۲۲- گروه سرهنگچه ۲۳- گل انجيره ۲۴- گلستان شهيد محمد منتظري ۲۵- گلستان مهدي ۲۶- محمد آباد موغار ۲۷- حبه ۲۸- موغار ۰

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل است :

۱ـ اسلام آباد شماره( ۱تا ۸) ۲ـ اعتضادي ۳ـ انديشك ۴ـ ايستگاه تثبيت شن شمس آباد ۵ـ ايستگاه موغار ۶ـ باغ معززيه ۷ـ بوستان قائم ۸ـ پليس راه اردستان ۹ـ پمپ بنزين مهاباد ۱۰ـ تقي آباد ۱۱ـ چاه اكبر مهابادي ۱۲ـ چاه جعفر ميرزاييان ۱۳ـ چاه شماره ۱ گروه آل محمد ۱۴ـ چاه شماره ۲ گروه آل محمد ۱۵ـ چاه شماره ۳ گروه آل محمد ۱۶ـ چاه گروه شماره ۱۱ قدس ۱۷ـ چاه گسترش ۱۸ـ حسن آباد ۱۹ـ حسن دامداري ۲۰ـ حسين آباد ۲۱ـ حيدر آباد ۲۲ـ خارتن ۲۳ـ خرم آباد خميني ۲۴ـ دولاب ۲۵ـ سيد آباد ۲۶ـ شركت توليدي گچ و آهك مدرس ۲۷ـ شركت مواد غذايي مهاباد ۲۸ـ شركت مهندسي ميكرو تراش ۲۹ـ شلوغ آباد ۳۰ـ شن و ماسه بنياد مستضعفان ۳۱ـ شهيد ايرجي ۳۲ـ شهيد دستغيب ۳۳ـ شهيد عرب زاده ۳۴ـ فدك شماره(۱) ۳۵ـ فدك شماره( ۲ ) ۳۶ـ قاسم آباد ۳۷ـ گله دره ۳۸ـ كوره آجرپزي ۳۹ـ كوره آهك پزي دهقاني ۴۰ـ كوره آهك پزي علي رمضاني ۴۱ـ كوره آهك پزي محمد خبازي ۴۲ـ گروه تقي غضنفري ۴۳ـ گروه جانبازان ۴۴ـ گروه رضا معيني ۴۵ـ گروه مشاعي شهيد بهشتي ۴۶ـ گلستان خميني ۴۷ـ گلستان شهيد بهشتي شماره( ۶ )۴۸ـ گلستان مهدي آباد ۴۹ـ محمد آباد شماره (۱ ) ۵۰ـ محمد آباد شماره (۲ )۵۱ـ مرغداري احمد صفاري ۵۲ـ مرغداري رضا خمسه اي ۵۳ـ مرغداري سفيد گوشت ۵۴ـ مزرعه حارزن ۵۵ـ مزرعه شهيد مدرس اردستان ۵۶ـ مصطفي آباد ۵۷ـ موتورخانه آب مهاباد ۵۸ـ نصرت آباد ۵۹ـ نيم ايستگاه حسين آباد ۶۰ـ وشگون

۵-دهستان كچو:

دهستان كچو به مركزيت كچو مثقال در جنوب شرقي شهر اردستان قرار گرفته است ۰ و ارتفاع مركز دهستان نسبت به سطح دريا در حدود ۱۳۵۰متر مي باشد و محدود است از شمال به شهرهاي اردستان و زواره و دهستان ريگستان ، از شرق و جنوب شرقي به دهستان سفلي ، از جنوب به دهستان عليا و دهستان برزاوند و از مغرب به دهستان همبرات۰
وضعيت زمين اين دهستان كلاً كوهستاني و تپه ماهور مي باشد۰

اهم كوههاي آن عبارتند از :
كوه شهرياري به ارتفاع ۲۴۵۸ متر ، كوه كچو ۲۵۱۲ متر ، كوه تخت پاچنار و همچنين كوه ظفر قند۰
نوع خاك آن داراي بافت سبك و سنگلاخي و غير مستعد براي كشاورزي بوده و بعضاً به صورت مراتع جهت تعليف دام از آن استفاده مي شود۰
آب و هواي دهستان كچو نيمه معتدل و كوهستاني است و ميزان بارندگي بطور متوسط ۱۰۰ ميليمتر مي باشد۰ درجه حرارت آن حداكثر ۳۰ و حد اقل آن ۸ درجه زير صفر مي رسد ۰ پوشش گياهي اين دهستان با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت كوهستاني آن نسبتاً مناسب مي باشد ولي هر چقدر از جنوب اين دهستان به طرف شمال آن پيش مي رويم از گونه هاي گياهي آن كاسته مي گردد۰
منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه وقنات تامين مي گردد ودر مواقع خشكسالي باكمبود آب مواجه است ۰
آباديهاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :
۱-باب الباغ ۲- بابا احمد ۳- بيدون ۴- پنج ۵- تل آباد ۶- جلاليه ۷- جوقه جو ۸-چر مهين ۹- حيدر آباد ۱۰- دره بيد ۱۱- دستجرد ۱۲- دولت آباد ۱۳- دهنو باقري ۱۴- رسته پائين ۱۵- زاغل ۱۶- زيارتگاه ۱۷- سرابه ۱۸- سلطان آباد ۱۹- سهرويه ۲۰- ظفر قند ۲۱- كاشانك ۲۲- كچو مثقال ۲۳- كماسه ۲۴- گزستان ۲۵- گزلا ۲۶- گزلاچه ۲۷ – گهنگ ۲۸- مزد آباد بالا ۲۹- مهرآباد ۳۰ -مهر اندو ۳۱- ميشاب ۳۲ – نصرند ۳۳- ونين ۳۴- هندو آباد
آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

۱ـ آب نير ۲ـ احمد آباد ۳ـ اردوگاه قدس ۴ـ اسكوآباد ۵ـ اكبرآباد ۶ـ امامزاده بي بي غريب ۷ـ انجيله ۸ـ ايستگاه رله تلويزيون ۱۰ـ بادگان ۱۱ـ بيعه ۱۲ـ جعفر آباد ۱۳ـ جنت آباد ۱۴ـ حاجي آباد گل سياه ۱۵ـ حسن آباد ۱۶ـ حسني ۱۷ـ حسين آباد ۱۸ـ حسين آباد ميشاب ۱۹ـ خاك سرخه ۲۰ـ خرم كوه ۲۱ـ خليل آباد ۲۲ـ دستجردچه ۲۳ـ رسته بالا ۲۴ـ رسته كمال ۲۵ـ رسوله ۲۶ـ زاغل پايين ۲۷ـ زرين مرغ ۲۸ـ سنجدو ۲۹ـ سوره چو ۳۰ـ شركت كوهرنگ راه ۳۱ـ شفيع آباد ۳۲ـ شوراب ۳۳ـ شيرين آب ۳۴ـ عباس آباد ۳۵ـ علي آباد ۳۶ـ غلامه ۳۷ـ گزيچه ۳۸ـ گندم آباد ۳۹ـ مارچو ۴۰ـ محمد آباد ۴۱ـ محمد امين ۴۲ـ محنت آباد ۴۳ـ مرغداري مصطفي سلمانزاده ۴۴ـ مرغداري يعقوب زاده ۴۵ـ مزرعه اسماعيل ۴۶ـ مزرعه حاج اسماعيل ۴۷ـ مزرعه حاج علي محمد ۴۸ـ مزرعه حاجي آباد ۴۹ـ مزرعه حاجي آقا ۵۰ـ مزرعه حسين ۵۱ـ مزرعه سيد ۵۲ـ مزرعه عابدين ۵۳ـ مزرعه عزيزاله ۵۴ـ مزرعه علي ۵۵ـ مزرعه گنجي ۵۶ـ مزرعه محمد ۵۷ـ مزرعه نايب ۵۸ـ مزرعه نجف آباد ۵۹ـ مزرعه نو ۶۰ـ مسقله ۶۱ـ مشتمان ۶۲ـ منطقه صنعتي درباغ ۶۳ـ موسسه توليدي مرغ امير ۶۴ـ موسسه توليدي مرغ شباهنگ ۶۵ـ موسسه توليدي مرغ عقدائي ۶۶ـ موسسه توليدي مرغ فرهاديان ۷۱ـ نصرآباد ۷۲ـ ورازان ۷۳ـ وريده

۶-دهستان برزاوند :

دهستان برزاوند به مركزيت نيسيان از شمال به دهستانهاي سفلي و عليا ، از مشرق به شهرستان نائين و از جنوب به شهرستان اصفهان و از مغرب به دهستان عليا و شهرستان اصفهان محدود مي شود۰
زمين دهستان برزاوند به صورت جلگه اي – تپه ماهور و كوهستاني و كوههاي آن دنباله ارتفاعات جو گند به شمار مي روند۰
نوع خاك آن بافت سبك و نيمه سنگين از نوع شني رسي و سنگلاخي مي باشد و عموماً اراضي به صورت مراتع ييلاقي مي باشد ۰
دهستان برزاوند داراي آب و هواي كوهستاني و سرد با ميزان بارندگي ۱۲۰-۱۰۰ ميليتر در سال ودرجه حرارت هوا حد اكثر ۳۰درجه و حد اقل ۱۵ درجه زير صفر مي باشد۰
اين دهستان از نظر پوشش گياهي به صورت مرتعي با بوته هاي گون بوده كه هر ساله ميزان قابل توجهي كتيرا از آن استخراج مي گردد درختان معمولاً داراي رويش بسيار خوب و با چوب دهي قابل توجهي مي باشند و به مصارف صنعتي مي رسند همچنين دامداران در فصل بهار و تابستان جهت تعليف دام از آن بهره برداري مي نمايند۰
منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه و قنات تامين مي گردد۰
آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:
۱- اشينه ۲- امير آباد ۳- بيدشك ۴- جمشيديه ۵- چلاق آباد ۶- حسين آباد ۷- حيدر آباد ۸- خير آباد ۹- ديزيچه ۱۰- رفيع آباد ۱۱- سليمان آباد ۱۲- سنا آباد ۱۳- سنجدو آقا علي ۱۴- توران ۱۵- علي آباد ۱۶- فران ۱۷- قهساره ۱۸- كچي ۱۹- كهنگ ۲۰ـ گله ۲۱- گليان ۲۲- مــار ۲۳- ماربين ۲۴- مارچوبه ۲۵- مباركه ۲۶- مزرعه سيد ۲۷- نوگ آباد ۲۸ – نهوج ۲۹ – نيسيان ۳۰- وشته ۳۱- هاشم آباد ۳۲- هفت خوان

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :
۱ـ آبشه سفلي ۲ـ آبشه عليا ۳ـ اسلام آباد ۴ـ اقباليه سفلي ۵ـ اقباليه عليا ۶ـ اكبر آباد ۷ـ امامزاده اصحابه ۸ـ امير آباد ۹ـ امين آباد ۱۰ـ ايران شكن ۱۱ـ ايزديه ۱۲ـ باداقشان ۱۳ـ بامكوشك ۱۴ـ برزگر ۱۵ـ برومند ۱۶ـ بزور ۱۷ـ بهارستان ۱۸ـ بيداخوند ۱۹ـ پيربداغ ۲۰ـ تيرچاه ۲۱ـ جزو ۲۲ـ جزيران ۲۳ـ جندابه ۲۴ـ چناروبيد ۲۵ـ حاج صادق ۲۶ـ حاجي آباد ۲۷ـ حجت آباد ۲۸ـ حسن آباد ۲۹ـ حسين آباد ۳۰ـ خونيچه ۳۱ـ دره لاهوت ۳۲ـ دولت آباد ۳۳ـ ده بالا ۳۴ـ دهچي خاتون ۳۵ـ رحمت آباد ۳۶ـ رخسون ۳۷ـ رستر ۳۸ـ رستم آباد رشيد آباد ۳۹ـ زرشكو ۴۰ـ سرچوبه ۴۱ـ سرسري ۴۲ـ سمپاره ۴۳ـ سنجدو ۴۴ـ سهر ۴۵ـ سيانچه ۴۶ـ شبي ۵۱ـ شكرآباد ۵۲ـ شمس آباد ۵۳ـ شورابه ۵۴ـ شه ۵۵ـ شهرابي ۵۶ـ عباس آباد ۵۷ـ عزيز آباد ۵۸ـ عنايتيه ۵۹ـ فاطميه ۶۰ـ فرج آباد ۶۱ـ فردوس ۶۲ـفقير آباد ۶۳ـ فيروز آباد ۶۴ـ قار حسنه ۶۵ـ قايم آباد ۶۶ـ كافه حبيب ۶۷ـ كريم آباد ۶۸ـ كسايون ۶۹ـ ككشو ۷۰ـ كوره گچ پزي گنجي ۷۱ـ گونه ۷۲ـ گودرجيه ۷۳ـ لاكوبه ۷۴ـ محمد آباد ۷۵ـ محمود آباد ۷۶ـ مرغ ۷۷ـ مزرعه حاجي خان ۷۸ـ مزرعه سيد مرتضي ۷۹ـ مزرعه آخوند ۸۰ـ مزرعه الساقي ۸۱ـ مزرعه بونه ۸۲ـ مزرعه حاج وهاب ۸۳ـ مزرعه حاج محمد ۸۴ـ مزرعه دكتر ۸۵ـ مزرعه سيد حسن ۸۶ـ مزرعه علي آباد ۸۷ـ مزرعه كوه سرخ ۸۸ـ مزرعه ملا ۸۹ـ مهابادو ۹۰ـ مهرابه ۹۱ـ ميرزا حيدر علي ۹۲ـ نهران ۹۳ـ نهوجه ۹۴ـ واشه ۹۵ـ وربناب ۹۶ـ همت آباد ۹۷ـ هنج ۹۸ـ يار علي

دهستان كچو:

دهستان كچو به مركزيت كچو مثقال در جنوب شرقي شهر اردستان قرار گرفته است ۰ و ارتفاع مركز دهستان نسبت به سطح دريا در حدود ۱۳۵۰متر مي باشد و محدود است از شمال به شهرهاي اردستان و زواره و دهستان ريگستان ، از شرق و جنوب شرقي به دهستان سفلي ، از جنوب به دهستان عليا و دهستان برزاوند و از مغرب به دهستان همبرات۰
وضعيت زمين اين دهستان كلاً كوهستاني و تپه ماهور مي باشد۰

اهم كوههاي آن عبارتند از :
كوه شهرياري به ارتفاع ۲۴۵۸ متر ، كوه كچو ۲۵۱۲ متر ، كوه تخت پاچنار و همچنين كوه ظفر قند۰
نوع خاك آن داراي بافت سبك و سنگلاخي و غير مستعد براي كشاورزي بوده و بعضاً به صورت مراتع جهت تعليف دام از آن استفاده مي شود۰
آب و هواي دهستان كچو نيمه معتدل و كوهستاني است و ميزان بارندگي بطور متوسط ۱۰۰ ميليمتر مي باشد۰ درجه حرارت آن حداكثر ۳۰ و حد اقل آن ۸ درجه زير صفر مي رسد ۰ پوشش گياهي اين دهستان با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت كوهستاني آن نسبتاً مناسب مي باشد ولي هر چقدر از جنوب اين دهستان به طرف شمال آن پيش مي رويم از گونه هاي گياهي آن كاسته مي گردد۰
منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه وقنات تامين مي گردد ودر مواقع خشكسالي باكمبود آب مواجه است ۰
آباديهاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :
۱-باب الباغ ۲- بابا احمد ۳- بيدون ۴- پنج ۵- تل آباد ۶- جلاليه ۷- جوقه جو ۸-چر مهين ۹- حيدر آباد ۱۰- دره بيد ۱۱- دستجرد ۱۲- دولت آباد ۱۳- دهنو باقري ۱۴- رسته پائين ۱۵- زاغل ۱۶- زيارتگاه ۱۷- سرابه ۱۸- سلطان آباد ۱۹- سهرويه ۲۰- ظفر قند ۲۱- كاشانك ۲۲- كچو مثقال ۲۳- كماسه ۲۴- گزستان ۲۵- گزلا ۲۶- گزلاچه ۲۷ – گهنگ ۲۸- مزد آباد بالا ۲۹- مهرآباد ۳۰ -مهر اندو ۳۱- ميشاب ۳۲ – نصرند ۳۳- ونين ۳۴- هندو آباد
آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :
۱ـ آب نير ۲ـ احمد آباد ۳ـ اردوگاه قدس ۴ـ اسكوآباد ۵ـ اكبرآباد ۶ـ امامزاده بي بي غريب ۷ـ انجيله ۸ـ ايستگاه رله تلويزيون ۱۰ـ بادگان ۱۱ـ بيعه ۱۲ـ جعفر آباد ۱۳ـ جنت آباد ۱۴ـ حاجي آباد گل سياه ۱۵ـ حسن آباد ۱۶ـ حسني ۱۷ـ حسين آباد ۱۸ـ حسين آباد ميشاب ۱۹ـ خاك سرخه ۲۰ـ خرم كوه ۲۱ـ خليل آباد ۲۲ـ دستجردچه ۲۳ـ رسته بالا ۲۴ـ رسته كمال ۲۵ـ رسوله ۲۶ـ زاغل پايين ۲۷ـ زرين مرغ ۲۸ـ سنجدو ۲۹ـ سوره چو ۳۰ـ شركت كوهرنگ راه ۳۱ـ شفيع آباد ۳۲ـ شوراب ۳۳ـ شيرين آب ۳۴ـ عباس آباد ۳۵ـ علي آباد ۳۶ـ غلامه ۳۷ـ گزيچه ۳۸ـ گندم آباد ۳۹ـ مارچو ۴۰ـ محمد آباد ۴۱ـ محمد امين ۴۲ـ محنت آباد ۴۳ـ مرغداري مصطفي سلمانزاده ۴۴ـ مرغداري يعقوب زاده ۴۵ـ مزرعه اسماعيل ۴۶ـ مزرعه حاج اسماعيل ۴۷ـ مزرعه حاج علي محمد ۴۸ـ مزرعه حاجي آباد ۴۹ـ مزرعه حاجي آقا ۵۰ـ مزرعه حسين ۵۱ـ مزرعه سيد ۵۲ـ مزرعه عابدين ۵۳ـ مزرعه عزيزاله ۵۴ـ مزرعه علي ۵۵ـ مزرعه گنجي ۵۶ـ مزرعه محمد ۵۷ـ مزرعه نايب ۵۸ـ مزرعه نجف آباد ۵۹ـ مزرعه نو ۶۰ـ مسقله ۶۱ـ مشتمان ۶۲ـ منطقه صنعتي درباغ ۶۳ـ موسسه توليدي مرغ امير ۶۴ـ موسسه توليدي مرغ شباهنگ ۶۵ـ موسسه توليدي مرغ عقدائي ۶۶ـ موسسه توليدي مرغ فرهاديان ۷۱ـ نصرآباد ۷۲ـ ورازان ۷۳ـ وريده

۶-دهستان برزاوند :

دهستان برزاوند به مركزيت نيسيان از شمال به دهستانهاي سفلي و عليا ، از مشرق به شهرستان نائين و از جنوب به شهرستان اصفهان و از مغرب به دهستان عليا و شهرستان اصفهان محدود مي شود۰
زمين دهستان برزاوند به صورت جلگه اي – تپه ماهور و كوهستاني و كوههاي آن دنباله ارتفاعات جو گند به شمار مي روند۰
نوع خاك آن بافت سبك و نيمه سنگين از نوع شني رسي و سنگلاخي مي باشد و عموماً اراضي به صورت مراتع ييلاقي مي باشد ۰
دهستان برزاوند داراي آب و هواي كوهستاني و سرد با ميزان بارندگي ۱۲۰-۱۰۰ ميليتر در سال ودرجه حرارت هوا حد اكثر ۳۰درجه و حد اقل ۱۵ درجه زير صفر مي باشد۰
اين دهستان از نظر پوشش گياهي به صورت مرتعي با بوته هاي گون بوده كه هر ساله ميزان قابل توجهي كتيرا از آن استخراج مي گردد درختان معمولاً داراي رويش بسيار خوب و با چوب دهي قابل توجهي مي باشند و به مصارف صنعتي مي رسند همچنين دامداران در فصل بهار و تابستان جهت تعليف دام از آن بهره برداري مي نمايند۰
منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه و قنات تامين مي گردد۰
آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:

۱- اشينه ۲- امير آباد ۳- بيدشك ۴- جمشيديه ۵- چلاق آباد ۶- حسين آباد ۷- حيدر آباد ۸- خير آباد ۹- ديزيچه ۱۰- رفيع آباد ۱۱- سليمان آباد ۱۲- سنا آباد ۱۳- سنجدو آقا علي ۱۴- توران ۱۵- علي آباد ۱۶- فران ۱۷- قهساره ۱۸- كچي ۱۹- كهنگ ۲۰ـ گله ۲۱- گليان ۲۲- مــار ۲۳- ماربين ۲۴- مارچوبه ۲۵- مباركه ۲۶- مزرعه سيد ۲۷- نوگ آباد ۲۸ – نهوج ۲۹ – نيسيان ۳۰- وشته ۳۱- هاشم آباد ۳۲- هفت خوان

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :
۱ـ آبشه سفلي ۲ـ آبشه عليا ۳ـ اسلام آباد ۴ـ اقباليه سفلي ۵ـ اقباليه عليا ۶ـ اكبر آباد ۷ـ امامزاده اصحابه ۸ـ امير آباد ۹ـ امين آباد ۱۰ـ ايران شكن ۱۱ـ ايزديه ۱۲ـ باداقشان ۱۳ـ بامكوشك ۱۴ـ برزگر ۱۵ـ برومند ۱۶ـ بزور ۱۷ـ بهارستان ۱۸ـ بيداخوند ۱۹ـ پيربداغ ۲۰ـ تيرچاه ۲۱ـ جزو ۲۲ـ جزيران ۲۳ـ جندابه ۲۴ـ چناروبيد ۲۵ـ حاج صادق ۲۶ـ حاجي آباد ۲۷ـ حجت آباد ۲۸ـ حسن آباد ۲۹ـ حسين آباد ۳۰ـ خونيچه ۳۱ـ دره لاهوت ۳۲ـ دولت آباد ۳۳ـ ده بالا ۳۴ـ دهچي خاتون ۳۵ـ رحمت آباد ۳۶ـ رخسون ۳۷ـ رستر ۳۸ـ رستم آباد رشيد آباد ۳۹ـ زرشكو ۴۰ـ سرچوبه ۴۱ـ سرسري ۴۲ـ سمپاره ۴۳ـ سنجدو ۴۴ـ سهر ۴۵ـ سيانچه ۴۶ـ شبي ۵۱ـ شكرآباد ۵۲ـ شمس آباد ۵۳ـ شورابه ۵۴ـ شه ۵۵ـ شهرابي ۵۶ـ عباس آباد ۵۷ـ عزيز آباد ۵۸ـ عنايتيه ۵۹ـ فاطميه ۶۰ـ فرج آباد ۶۱ـ فردوس ۶۲ـفقير آباد ۶۳ـ فيروز آباد ۶۴ـ قار حسنه ۶۵ـ قايم آباد ۶۶ـ كافه حبيب ۶۷ـ كريم آباد ۶۸ـ كسايون ۶۹ـ ككشو ۷۰ـ كوره گچ پزي گنجي ۷۱ـ گونه ۷۲ـ گودرجيه ۷۳ـ لاكوبه ۷۴ـ محمد آباد ۷۵ـ محمود آباد ۷۶ـ مرغ ۷۷ـ مزرعه حاجي خان ۷۸ـ مزرعه سيد مرتضي ۷۹ـ مزرعه آخوند ۸۰ـ مزرعه الساقي ۸۱ـ مزرعه بونه ۸۲ـ مزرعه حاج وهاب ۸۳ـ مزرعه حاج محمد ۸۴ـ مزرعه دكتر ۸۵ـ مزرعه سيد حسن ۸۶ـ مزرعه علي آباد ۸۷ـ مزرعه كوه سرخ ۸۸ـ مزرعه ملا ۸۹ـ مهابادو ۹۰ـ مهرابه ۹۱ـ ميرزا حيدر علي ۹۲ـ نهران ۹۳ـ نهوجه ۹۴ـ واشه ۹۵ـ وربناب ۹۶ـ همت آباد ۹۷ـ هنج ۹۸ـ يار علي

۷-دهستان همبرات :

دهستان همبرات به مركزيت كچو سنگ ازكوچكترين و كم جمعيت ترين دهستانهاي تابعه شهرستان اردستان به شمار مي رود ۰ اين دهستان از شمال به دهستان گرمسير و از مشرق به دهستان كچو و شهر اردستان ، ازجنوب به دهستان عليا ، ازمغرب به شهرستان نطنزمحدود است۰
وضعيت زمين اين دهستان به صورت تپه ماهور و كوهستاني به چشم مي خورد كه قسمت اعظم كوههاي آن در غرب و جنوب غرب اين دهستان قرار گرفته اند و در واقع اين قسمت كوهستاني ترين نواحي اين دهستان به شمار مي رود .
كه اهم اين عوارض طبيعي عبارتند از :
كوه ميله لاخره – كوه باروج و كوه بيروني و غيره ۰ نوع خاك آن داراي بافت سبك و نيمه سنگين از نوع شني رسي و سنگلاخي است كه بيشترين اراضي آن بصورت مراتع مي باشد۰
آب و هواي دهستان نيمه معتدل و سرد بوده و ميزان بارندگي بطور متوسط بين ۱۰۰-۸۵ ميليمتر در سال در حال تغيير است ۰ آب و هواي اين دهستان در تابستان معتدل و ملايم بوده و بيشتر روستاههاي آن در فصل تابستان جزو مناطق ييلاقي اهالي اردستان به شمار مي رود و دراين فصل جمعيت چشمگيري به اين دهستان افزوده ميشود۰ درجه حرارت اين دهستان از بين ۳۵ درجه سانتيگراد بالاي صفر و ۱۰درجه زير صفر تجاوز نمي نمايد۰
بيشترين مراتع اين دهستان داراي انواع و اقسام بوته هاي گون و در نقاط كوهستاني درختچه هاي خودرو از جمله بادام كوهي به مقدار قابل توجهي خود نمائي مي كنند۰ اين مراتع در فصل بهار و تابستان مورد تعليف دامها ي محلي قرار مي گيرد۰
منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه و قنات تامين مي گردد و در مواقع خشكسالي با كمبود آب مواجه است ۰
آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:
۱-احمد آباد ۲- آردرانچه ۳- آرست ۴- آستانه ۵- استعرق ۶- اكبر آباد ۷- وامساره ۸- بروني ۹- بند آستانه ۱۰ – بيدستان ۱۱- بيلت ۱۲- پنارت ۱۳- حرمي ۱۴- داوران ۱۵- دوك ۱۶- دولين ۱۷- ده گرديان ۱۸- رقران ۱۹- رودخانه ۲۰ – رونق ۲۱- سر گله ۲۲- سوداب ۲۳- سيالان ۲۴ –سينا ۲۵- شيده ۲۶- شيرازان ۲۷- طالقان ۲۸ – علي آباد بالا ۲۹- علي آباد پائين ۳۰ – فاضل ۳۱- كچو سنگ ۳۲- كي پاچه ۳۳- گونيان ۳۴- لشكر كوه ۳۵- لهنه بالا ۳۶- ليچ ۳۷- محنت آباد ۳۸- معين آباد ۳۹- مسوره ۴۰ – نسيم آباد ۴۱- وند آباد ۴۲ – همبر ۴۳- همسار
آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

سامان(محمد علی عظیمیان زواره ), [۱۸٫۰۴٫۱۷ ۱۳:۵۹] سامان(محمد علی عظیمیان زواره ), [۱۸٫۰۴٫۱۷ ۱۳:۵۴] ۱ـ آردران ۲ـ آردرانچه ۳ـ ارعوده ۴ـ آغثته ۵ـ انبار قير جهاد سازندگي ۶ـ بروسنجد ۷ـ بلو ۸ـ بنه باغ ۹ـ بيدان ۱۰ـ پابيدستان ۱۱ـ پرستوآباد ۱۲ـ پيازآباد ۱۳ـ حاجي آباد ۱۴ـ حرميچه ۱۵ـ حسن آباد ۱۶ـ حسن آباد غله كاران ۱۷ـ خرم اباد ۱۸ـ دوربه چمن ۱۹ـ دره كهك ۲۰ـ دليل آباد ۲۱ـ دوجار ۲۲ـ ده آخوند ۲۳ـ دهنو ۲۴ـ رحيم آباد ۲۵ـ سرگدار ۲۶ـ سلام آباد ۲۷ـ سنجدستان ۲۸ـ صبور ۲۹ـ علي آباد جزوا ۳۰ـ فيروزآباد ۳۱ـ كشه ۳۲ـ كهكوه ۳۳ـ گزكهر ۳۴ـ گله بيده خوري ۳۵ـ گنبد عطا ۳۶ـ گنجه ور ۳۷ـ لاتا ۳۸ـ لاچنار ۳۹ـ لاشير ۴۰ـ لهنه پايين ۴۱ـ مزرعه بيتا ۴۲ـ چشمه سرخه

شناخت منابع و امكانات كشاورزي موجود

منابع آب :

شهرستان اردستان يكي از خشك ترين شهرستانهاي استان اصفهان است و قسمت اعظم منابع آب كشاورزي اين شهرستان از منابع زير زميني و قسمت كمي از آن منابع سطحي كه وضعيت آنها به شرح زير ميباشد:
۱- منابع آبهاي سطحي:
آبهاي سطحي اين شهرستان منبع مطمئني براي كشاورزي منطقه به حساب نمي آيد و فقط جهت تزريق منابع آب قنوات اهميت دارد ۰ سه رودخانه موقت و دو رود خانه فصلي اين شهرستان تنها منبع آب سطحي هستند كه به طور كلي از اهميت چنداني برخوردار نيست ۰
۲- منابع آب زير زميني :
منابع آبهاي زير زميني شهرستان اردستان كه شامل چشمه ها ، قنوات و چاههاي عميق و نيمـه عميق مي باشد، بالغ بر ۲۸۰ ميليون متر مكعب برآورد مي شود تعداد۳۰ دهنه چشمه ۴۳۷ رشــته قنات و تعداد ۲۲۰ حلقه چاه تامين كننده آب مورد نياز قـسمت عـمده اي از اراضي زراعي و باغي اين شهرستان مي باشند۰
از جمله قناتهاي بسيار معروف مي توان به قنات ارونه ( اروندشاه ) ، قنات دو طبقه مون ، قنات باب الرحي ، قنات مهاباد ، قنات حسين آباد و … اشاره نمود. قنات ارونه نزديك به ۲۴ كيلومتر طول دارد . مهمترين مشخصه اين قنات اين است كه آب مورد نياز كشاورزي و شرب تعداد زيادي از محلات را به تنهائي تأمين مي نمايد . قنات دو طبقه مون كه اسم آن در بسياري از منابع آمده است ، نيز در نوع خود بي نظير است . سيستم دو طبقه اي بودن اين قنات ، آنرا در سطح كشور بي نظير ساخته است .

منابع آبهاي زيرزميني
چاهها
قنوات
چشمه ها

نيمه عميق

سامان(محمد علی عظیمیان زواره ), [۱۸٫۰۴٫۱۷ ۱۳:۵۶] چرا مزد اباد ودرباغ را دردهستان کچو برده اند

Share Button

درباره همشهری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme