آخرین اخبار

معرفی روستایی هندوآباد برگرفته از کتاب زواره نگین کویر

هندوآباد برگرفته از:کتاب زواره نگین کویر
روستاي هندوآباد درفاصله ۸كيلومتري جنوب شرقي شهر اردستان ودر ۲كيلومتري غر ب ر وستاي كچومثقال دردامنه تپه هاي ماهوره اي كوههاي كچوقرارگر فته،واژه هند وآبادمركب ازدوبخش هندووپسوند آبادمي باشدكه به معني داير ، پابرجادر مقابل ويران وخر اب آمده ودر واقع قريه وشهرآبادمي باشد. ر وستاي هندوآباد د ار اي ششصدنفر سكنه مي باشد كه در يكصدوده خانوار سكني دارندّ آب آشاميدني مردم روستاي هندوآباد ازطريق انتقال آب اصفهان به اردستان مي باشد،وآب مصرف كشاورزي مردم اين روستا از سه ر شته قنات قديمي به نام هاي َبروت،سدآب وكلوخ آباد مي باشد . مردم هندوآباد از دير باز عشق واراد ت خالصانه نسبت به خاند ان عصمت وطهارت داشته وهمه ساله در ايّام محرّم وصفربابرپايي مراسم روضه خواني ، هييت هاي مذ هبي سينه زني وزنجير زني مراتب احساسات ديني ومذهبي خود را ابراز مي د ار ند.
از مكان هاي زيارتي مردم روستاي هندو آباد، مي توان به قدمگاه آقا علي ابن موسي الرضا(ع) دراين ر وستا اشاره نمود كه بنابه نقل از قدماي اين روستامي باشد.در حال حاضر دهيار روستاي هندو آباد آقاي علي خبازيان مي باشد.تيره هايي كه درروستاي هو آباد سكني د ارند (عبارتنداز: تيره آسيد يوسف(حاج ميرزامحمد)،تيره باقر احمد،تيره حسين ابر اهيم،تيره حسين باقر،تيره حاج سليمان،تيره ملاكاظم،تيره ابوالقاسم، تيره حسين علي،تيره احمداسماعيل،تيره حسين حاجي، تيره حاج اسماعيل،تيره عبدالله، تيره حسين چپقي( امرالله)، تيره ملااسماعيل، تيره رضاامه،تيره عباس جعفر،تيره حسن ناييني،تيره سيدفضل الله(ميرباقي)تيره حاج ملاتقي،تيره حاج ملارضا،تيره محمودعلي محمد، تيره عبد الكريم،تيره محمد بيگ،تيره سيدعلي،تيره اسماعيل محمد،تيره محمدعلي يزدي(حاج حسين كربلايي)تير ه محمودمحمدباقر،تيره استاد باقر،تيره حسين ابراهيم وتيره حسين علي اكبر

Share Button

درباره همشهری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme